EFOP-1.1.4-16-2017-00008 „Első lépés” az utcán élő hajléktalan személyek első lakhatását és foglalkoztathatóságát segítő projekt a Dél-Alföldön

PROJEKTISMERTETŐ

„Első lépés” az utcán élő hajléktalan személyek első lakhatását és foglalkoztathatóságát segítő projekt a Dél-Alföldön

A „Silencio” Hitközösség 265 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.1.4-16 Elsőként lakhatás tárgyú pályázati kiíráson. A támogatás mértéke 100 %-os. Célja hajlék nélküli emberek foglalkoztathatóvá válásának segítése, az önálló lakhatás és életvezetés kialakításával kombináltan.

Az EFOP-1.1.4-16-2017-00008 projektgazdája a kecskeméti székhelyű „Silencio” Hitközösség, amely 2008-ban jött létre, mint nonprofit szervezet. Létrehozásával rászorult, hátrányos helyzetbe került embereket segítenek, támogatnak.

A pályázat célja a tartósan utcán, közterületen, valamint hajléktalan szállón élő emberek számára alternatív, munkaerő-piaci reintegrációt célzó szolgáltatások biztosításával olyan készség- és képességfejlesztés, amely révén a későbbiekben eséllyel léphetnek be a munka világába és az önálló életvitel felé. A készség- és képességfejlesztés felöleli a mentális, önérvényesítési hátrányok ledolgozását és néhány alapvető, a munkaerő-piac által elvárt rutin, tudás és norma megszerzését.

A programba 20 fő kerül bevonásra, 24 hónapon keresztül, két támogatási periódusban 2020. június 30-ig, a projekt befejezéséig.

A projektről bővebb információt a 06 76 / 614-289 telefonszámon Bihari Mónika, szakmai vezetőtől kérhetnek

FodrászatFodrászatÉvzáróÉvzáróOktatásSzakmai műhelySzakmai műhelyOktatásMentorálásMentorálásSzakmai műhelySzakmai műhelyÉvzáróMentorálásMentorálás.