Projektjeink

DAOP-4.1.3/B-11-2012-0010 Bölcsőde építése Kecskeméten

A „Silencio” Hitközösség 149 686 011 Ft uniós támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson. A 162 millió forint összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak egy új bölcsődét építettek, hanem új munkahelyeket is teremtenek.

Részletek

TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0011 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése a munka világába Kecskeméten

A Silencio Hitközösség 100 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Program keretén belül. A támogatásból nemcsak készség- és képességfejlesztésben részesülnek, hanem lakhatási támogatáshoz is jutnak hajléktalan emberek.

Részletek

EFOP-1.3.8-17-2017-00040 Önkéntesség személyre szabva a Silencio Hitközösséggel

A „Silencio” Hitközösség 89 778 400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az „Önkéntesség személyre szabva” tárgyú pályázati kiíráson. A támogatás mértéke 100%.  Az EFOP-1.3.8-17-2017-00040 számú pályázat keretében a 18 év feletti és 22. életévét még be nem töltött, de középiskolai tanulmányait sikeresen befejező, aktív hallgatói, tanulói és foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok részére kínál lehetőséget a Kecskeméti kistérségben.

Részletek

EFOP-1.1.4-16-2017-00008 „Első lépés” az utcán élő hajléktalan személyek első lakhatását és foglalkoztathatóságát segítő projekt a Dél-Alföldön

„Első lépés” az utcán élő hajléktalan személyek első lakhatását és foglalkoztathatóságát segítő projekt a Dél-Alföldön

A „Silencio” Hitközösség 265 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.1.4-16 Elsőként lakhatás tárgyú pályázati kiíráson. A támogatás mértéke 100 %-os. Célja hajlék nélküli emberek foglalkoztathatóvá válásának segítése, az önálló lakhatás és életvezetés kialakításával kombináltan.

Részletek