TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0011 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése a munka világába Kecskeméten

AZ UTCÁN ÉLŐ HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK TÁRSADALMI VISSZAILLESZKEDÉSÉNEK, FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A MUNKA VILÁGÁBA KECSKEMÉTEN

A Silencio Hitközösség 100 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Program keretén belül. A támogatásból nemcsak készség- és képességfejlesztésben részesülnek, hanem lakhatási támogatáshoz is jutnak hajléktalan emberek.

A TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0011 projektgazdája a helyi székhelyű Silencio Hitközösség, amely 2009-ben jött létre, mint kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezet. Létrehozásának célja rászorultak, hátrányos helyzetbe kerültek segítése, támogatása.

Célja a tartósan utcán, közterületen élő, valamint hajléktalan szállón tartózkodó hajléktalan emberek számára alternatív, munkaerő-piaci reintegrációt célzó szolgáltatások biztosításával olyan készség- és képességfejlesztés, amely révén a későbbiekben eséllyel léphetnek be a munka világába, és az önálló életvitel felé. A készség- és képességfejlesztés felöleli a mentális, önérvényesítési hátrányok ledolgozását és néhány alapvető, a munkaerő-piac által elvárt rutin, tudás és norma megszerzését.

A projektbe 50 fő kerül bevonásra, azaz számukra egyéni fejlesztési terv készül és 6 hónapos lakhatási támogatásban részesülnek.

A projekt összköltsége és az elnyert támogatás összege: 100 millió forint.

A tervezett befejezési határidő: 2015. október 31.