EFOP-1.3.8-17-2017-00040 Önkéntesség személyre szabva a Silencio Hitközösséggel

PROJEKTISMERTETŐ

 A „Silencio” Hitközösség 89 778 400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az „Önkéntesség személyre szabva” tárgyú pályázati kiíráson. A támogatás mértéke 100%.  Az EFOP-1.3.8-17-2017-00040 számú pályázat keretében a 18 év feletti és 22. életévét még be nem töltött, de középiskolai tanulmányait sikeresen befejező, aktív hallgatói, tanulói és foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok részére kínál lehetőséget a Kecskeméti kistérségben.

Az „Önkéntesség személyre szabva a Silencio Hitközösséggel” című pályázatban a fiatalok fél éves önkéntes munka vállalása mellett „B” kategóriás jogosítványt szerezhetnek, illetve angol nyelvtudásukat fejleszthetik. Mindezek megszerzése a jövőbeni lehetőségeiket kiszélesíti, valamint az önkéntesség során szerzett tapasztalatok révén a későbbiekben nagyobb eséllyel léphetnek be a munka világába és az önálló életvitel felé.

A pályázat keretében a fiatalok részére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • „B” kategóriás jogosítvány megszerzését biztosító tanfolyam
  • angol nyelvi képzés
  • egészségnevelő foglalkozások
  • alapvető jogi ismeretek, munkajog elsajátítása
  • önsegítő csoportfoglalkozás
  • kulcskompetenciák fejlesztése és képzésekre felkészítő foglalkozás
  • önálló életvitelt és munkahelyi beilleszkedést segítő foglalkozás
  • tapasztalatszerzés 6 hónapon keresztül
  • önbizalom, önérvényesítési készség fejlődése
  • pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás mentor segítségével

A projekt 24 hónapon keresztül, fél éves támogatási peridusokban 61 fő bevonásával valósult meg 2019. november 30-i befejezéssel.